Ontdekkers & Hervormers

Ontdekkers & Hervormers

Hendrik de 8ste en zijn vrouwentijd van Ontdekkers en Hervormers
De Engelsen leren op school, "divorced, beheaded, died, divorced, beheaded and survived. Dit staat voor de 6 vrouwen van de Engelse koning Hendrik VIII (1491-1547). Dit waren op het rijtje af: Catharina van Aragon, Anna Boleyn, Jane Seymour, Anna van Kleef, Catherina Howard en Catharina Parre. De vrouwen werden ook wel anders kort samengevat: "de verraden echtgenote, de verleidster, de goede vrouw, de lelijke zuster, de stoute meid en de moederfiguur.

Soho
De wijk in London, nu bekend als Soho, was vroeger een deel van de jachtgronden van Koning Hendrik VIII. Wanneer een jager een hert had gezien riep deze: "Tally-Ho!", maar wanneer een jager een kleinere prooi had gevonden, werd de kreet: "So-Ho!". Naarmate dit gebied verder ontwikkelde bleef deze naam bestaan.

OK
Tijdens de Frans-Engelse zee -en veldslagen moest er voor de soldaten voldoende proviand aanwezig zijn om goed uitgerust de strijd aan te kunnen gaan. Hiervoor werden kisten met proviand op de schepen ingeladen. Deze kisten met proviand moesten echter op inhoud en houdbaarheid getest worden. Was er voldoende inhoud en was het eten goedgekeurd dan moest er een keuringsmerk met All Clear worden opgestempeld. Afgekort AC. Omdat de stempelaar analfabeet was heeft hij telkens op de kisten de letters OK gestempeld (Ol Kleer). In de omgangstaal stonden deze letters dus voor "Het is goed". De kisten zijn OK. De verspreiding onder de bevolking rond de overzeese gebieden laat zich raden, waarna het woord een eigen betekenis is gaan leiden.

Of: O.K. komt van de Amerikaanse presidentskandidaat en latere president Martin van Buuren. Hij kwam uit het plaatsje O.K. Corral en zijn campagneleus bestond uit het feit dat iedereen daar vandaan de beste was. Dit werd opgepikt door de kiezers, die hun duim opstaken en dan zeiden: "He's O.K."

1 april
De grappendag, 1 april, zou zijn oorsprong kunnnen hebben in Frankrijk. Tot het jaar 1564 vierden de Fransen hun nieuwjaarsdag aan het begin van de lente, dus begin april. Toen koning Karel IX besloot dat het jaar voortaan op 1 januari zou beginnen, viel dat bij het volk niet in goede aarde. Uit protest tegen het machtsmisbruik van hun koning besloten ze elkaar nepcadeaus te geven, in plaats van de gebruikelijke nieuwjaarsgeschenken. Weer veel later kwam hierin een verandering door een nieuwe gebeurtenis. Een zoetwatervisverbod in het voorjaar leidde tot het ontstaan van de 'aprilvis'. Sport- en beroepsvissers ontvingen van hun vrienden voortaan zoute haringen, in Frankrijk symbool voor een armoedige maaltijd. Die werd later weer vervangen door chocoladevissen en ook brood en gebak in visvorm. Nog altijd geven de Fransen elkaar op 1 april deze namaakvissen.

Actie voor weeshuis Edam
Het failliete weeshuis in Edam werd in 1583 gered van de ondergang door de Edamse scheepstimmerman Pieter Dirkszoon. Hij trok dat jaar langs vele kermissen en wist in totaal 200 gulden bij elkaar te krijgen. De reden waarom mensen naar hem kwamen kijken en betaalden, was zijn enorm lange baard van ongeveer 2,5 meter. Pieter wist met zijn baard het Protestantse Weeshuis van de ondergang te redden.

Heksenwaag in Oudewater
Heksenwagen waren weegschalen die gebruikt werden om na te gaan of iemand al dan niet terecht van hekserij beschuldigd was. Men geloofde namelijk dat heksen minder wogen dan gewone mensen. Als je zwaar genoeg was kreeg je een officiƫle verklaring, waarin de gunstige uitslag van de proef was vastgelegd. In Oudewater gebeurde dit ook, maar in Oudewater werd er niet geknoeid met de wegingen en werden de vrouwen over het algemeen niet te licht bevonden. De wegingen in het buitenland waren niet altijd even zuiver en vele vrouwen die in hun eigen woonplaats van hekserij beschuldigd werden, gingen daarom naar Oudewater om daar van alle blaam gezuiverd te worden.