Pruiken & Revoluties

Pruiken & Revoluties

Eigenaar van de maantijd van Pruiken en Revoluties
In januari 1997 beweerde de Duitser Martin Jürgen dat hij eigenaar van de maan was. Volgens hem kreeg één van zijn voorvaderen de maan in 1756 persoonlijk cadeau van de Pruisische Koning Frederik de Grote. Maar volgens het wetenschappelijk instituut voor Lucht- en Ruimterecht in Keulen deugt de claim niet. Uit een internationaal verdrag van 1967 blijkt dat geen enkele staat of persoon zich het hemellichaam kan toe-eigenen. De instelling was ingeschakeld om het geschil tussen de Duister en de Amerikaanse zakenman Dennis Hope omtrent de maan op te lossen. Hope verkocht al kleine stukken op de zonzijde van de maan voor een zacht prijsje van 16 Dollar.

Iets te groot
In 1781, tijdens de Vierde Engelse Oorlog, liet de Friese Admiraliteit te Harlingen de twee grootste linieschepen uit haar bestaan bouwen, de "Vriesland" en de "Stadt en Lande," ieder bewapend met 74 stukken. Maar ze zijn gesloopt zonder in actie te komen, omdat tijdens de bouw bleek dat de schepen zó groot werden dat ze de havenbruggen niet zouden kunnen passeren en veel te diep staken voor de Buitenhaven. Na jaren niet van hun plaats te zijn geweest, werden de schepen in 1792 verkocht aan houtkopers, die ze ter plaatse sloopten.

Typische namen
Bij de Marind-anim, een stam uit Nederlands Nieuw-Guinea vallen naam en mens samen. Dit betekent dat wanneer er een kind werd geboren, er dringend een naam nodig was. De Marind-anim gingen dan op 'sneltocht'. Men zocht een slachtoffer buiten de eigen stam en dwong die zijn naam te zeggen voordat ze hem onthoofden. Zijn hoofd werd als een trofee naar de nederzetting van de zuigeling gebracht. Pas dan was er een naam beschikbaar voor het kind. Velen heten daarom 'klootzak' of 'mama', omdat dat de laatste woorden van het slachtoffer waren.

Bloem op kleding
Het opfleuren van de kleding met een bloem is een oude traditie, maar in de regel was het een zaak van het vrouwelijk geslacht. Het idee dat bloemen ook een man kunnen flatteren, dateert pas uit het einde van de achttiende eeuw. Maar de versiering bleef (en blijft) beperkt tot een enkele bloem, vooral gedragen bij speciale gelegenheden.

Vlooiencircus
In het begin van de 18de eeuw werden vlooien met een tuigje verkocht als huisdier. Dit betekende het eigenlijke begin van het vlooiencircus.

Celsius omgedraaid
Iedereen is ervan overtuigd dat het water kookt bij ongeveer 100 graden Celsius. Celsius echter dacht daar heel anders over. Hij was in 1742 van mening dat het water al bij 0 graden Celsius kookte. Hij nam als uitgangspunt het kookpunt van water en dat stelde hij op 0. Vervolgens bepaalde hij het vriespunt en dat stelde hij op honderd. Degene die het stelsel invoerde zoals wij het kennen was de Fransman J.P. Christin. Deze zette namelijk de boel op de kop een jaar later in 1743, waarbij het vriespunt 0 was en het kookpunt 100.

Links - Rechts
De politieke links-rechtstegenstelling manifesteerde zich voor het eerst in de Franse Assemblée Nationale, tijdens een stemming op 11 september 1789. Degenen die nog een zekere machtspositie voor de koning wilden behouden zaten toen rechts van de voorzitter, de vernieuwers links. Deze opstelling was hoogst waarschijnlijk een louter toevallig gevolg van een verbouwing in de vergaderzaal op 22 juli, waardoor degenen die daar oorspronkelijk vooraan hadden gezeten, de hoge adel en de geestelijkheid, rechts van de voorzitter kwamen te zitten, en de burgerij, oorspronkelijk achteraan, links. Door deze ingreep der timmerlieden kwamen dus de krachten van het behoud nu ook werkelijk rechts te zitten, en hun tegenpolen links. Dit maakte dat de links-rechtstegenstelling in zijn politieke betekenis zich over de wereld verspreidde.