Regenten & Vorsten

Regenten & Vorsten

Taj Mahaltijd van Regenten en Vorsten
De man (Sjah Djahan) die opdracht gaf tot de bouw van de Taj Mahal (gebouwd tussen 1630-1652 en één van de wereldwonderen) werd gevangen gezet door zijn eigen zoon. In een gevangenis van waaruit hij het gebouw kon zien. Dat zou hem leren en kwellen, want hij had het gebouw laten bouwen als eerbetoon aan zijn overleden vrouw (Moemtaz-I-Mahal). Hij was van plan om nog zo'n paleis te bouwen, dit keer in het zwart, voor zijn eigen nagedachtenis. Maar dat heeft zijn zoon weten te voorkomen. Deze ergerde zich zo aan zijn vaders spilzucht, dat hij hem heeft vastgezet.

Carlos II
Koning Carlos II van Spanje: "De Behekste". Hij had een waterhoofd, een veel te grote tong, niet sluitende kaken, was doof, blind, epileptisch en zwakbegaafd, viel door een beenderziekte al na enkele passen om en verloor al op jonge leeftijd al zijn tanden. Hij was wel twee keer getrouwd, maar heeft geen kinderen gekregen. Men zegt dat hij ook last had van "chronische ejaculatie". En met zijn dood stierf de Spaanse tak van de Habsburgers uit.

Ontlasting als verdediging
In september 1628 marcheerde een leger van 10.000 Javanen naar Batavia om de juist gestichte Hollandse nederzetting te veroveren. Dit lukte niet en daarom werd er besloten om het fort Hollandia te veroveren. Na enkele uren vechten raakten de 24 verdedigers van het fort door hun munitie heen. Sergeant Madelijn kreeg een inval. Zijn mannen keerden de ontlastingston over de aanvallers uit, die er verbijsterd en walmend vandoor gingen.

de Ruyter
De meest vernederende nederlaag die de Britse strijdkrachten ooit hebben geleden, was de tocht naar Catham, van de Nederlandse vloot onder bevel van admiraal de Ruyter. De expeditie was het hoogtepunt van Nederlandse krijgskunde, waarin bijna alle elementen van militair vakwerk aan bod kwamen. Door goed inlichtingenwerk wist de Ruyter dat de Britse vloot wegens geldgebrek was opgelegd en dat de landverdediging niet veel voorstelde. Bovendien waren de getijden in de Thames-delta nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens wist de Nederlandse vloot met de logge zeilschepen uitstekend te manoeuvreren in de krappe en ondiepe Medway. Voorbereiding en uitvoering waren zo perfect, dat de Britten te verbouwereerd waren om serieus tegenstand te bieden. Onder de bevolking van London brak paniek uit, omdat men een Nederlandse invasie vreesde, maar daar was geen enkele reden voor. De vredesbesprekingen begonnen binnen een maand.

Leven in de brouwerij
"Leven in de brouwerij." De uitspraak is afkomstig van de schilder Jan Steen, ook bekend van zijn 'huishouden.' Minder bekend is dat hij enige jaren bierbrouwer was. Het gebeurde nog wel eens dat er te weinig drank in huis was. Zijn vrouw wees hem er met enige regelmaat op dat de klanten wegbleven omdat er geen bier in de kelders was. Daarop reageerde hij eens door een mand eenden in huis te halen. Hij liet ze los met de opmerking dat er dan weliswaar geen drank maar wel leven in de brouwerij was.

Dubbeltje
Het dubbeltje kwam aan zijn naam, omdat in Nederland de basismunt de stuiver was. Het dubbeltje is dus een afkorting van "dubbele stuiver".

Yankee
"Yankee" was oorspronkelijk een spotnaam voor Hollandse kolonisten uit Nieuw-Amsterdam, nu New York. De Indianen en Engelsen kwamen op het woord omdat ze de Hollanders om hen heen steeds de namen Jan-Kees, Jan of Kees hoorden gebruiken. Een poging die naam uit te spreken leidde tot "Yankee".

Rustig vaarwater
Tegenwoordig weet men dat olie in zee rampzalige gevolgen kan hebben. Daar werd vroeger anders over gedacht. Al in de zeventiende eeuw werd olie als een bruikbaar middel gezien om de golven kalmer te maken en er werd dus ook kwistig olie geloosd.

Verrekijker van Columbus
In 1492 ontdekte Columbus Amerika. Later zijn daar heel wat schilderijen en tekeningen van gemaakt. Op de meeste van deze tekeningen zie je Columbus door een verrekijker turen om zo het eerste stukje land te kunnen zien. Maar helaas is dit toch onmogelijk, omdat die verrekijker pas in 1609 is uitgevonden. De schilders en de tekenaars hebben die verrekijker er gewoon bij verzonnen! Maar een verschil van meer dan honderd jaar is wel veel.